Наукова і науково-технічна діяльність у Військовій академії

Наукова і науково-технічна діяльність є одним з основних видів освітньої діяльності Військової академії та службовим обов’язком керівного складу, наукових і науково-педагогічних працівників Військової академії, головним підґрунтям підготовки військових фахівців.

Наукова і науково-технічна діяльність у Військовій академії спрямована на розвиток воєнної науки, підвищення її ефективності, використання наукових досягнень в забезпеченні обороноздатності держави.

Пріоритетними напрямками наукової і науково-технічної діяльності академії є:

вибір раціональних шляхів і заходів реформування та розвитку десантно-штурмових військ, військової розвідки, Сил спеціального призначення, форм і способів їх бойового застосування;

аналіз та прогнозування тенденцій розвитку форм і способів всебічного (тилового та технічного) забезпечення збройної боротьби;

розроблення і удосконалення методології та апарату досліджень з питань всебічного (тилового та технічного) забезпечення Сухопутних військ ЗС України;

розроблення та вдосконалення статутної, бойової та науково-методичної документації з питань застосування військових формувань десантно-штурмових військ, військової розвідки та Сил спеціального призначення, визначених видів забезпечення (згідно розподілу завдань) Сухопутних військ ЗС України та бойового застосування з’єднань, частин і підрозділів в особливий період.

Для розвитку та ефективного здійснення наукової і науково-технічної діяльності в академії створена і функціонує система воєнно-наукових досліджень, яка включає наступні підсистеми:

 управління (організація, планування, координація, забезпечення і контроль);

— навчально-наукових та науково-дослідних підрозділів (4 факультети, 5 науково-дослідних відділів);

 консультативно-дорадчі органи (Вчена рада академії, Вчені ради факультетів та науково-технічні секції наукових підрозділів);

— забезпечення (інформаційне та матеріально-технічне забезпечення наукових досліджень).

Загальне керівництво науковою і науково-технічною діяльністю академії здійснює начальник Військової академії, безпосереднє – заступник начальника академії з наукової роботи – начальник науково-організаційного відділу.

Особовий склад вчених академії є унікальним науковим колективом, у якому поєднані однією метою доктори та кандидати наук з науковими працівниками, які мають великий досвід роботи у військах на посадах оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів.

Участь наукових працівників у роботі військово-наукових товариств факультетів та наукових гуртків кафедр дозволяє передавати безцінний науковий досвід молодому поколінню захисників Вітчизни, прививати любов до наукового пошуку та готувати талановиту молодь, як перспективних воєнних вчених. За час існування академії створені та ефективно працюють в напрямку будівництва та розвитку Сухопутних військ Збройних Сил України 5 наукових шкіл.

Академія має потужний науковий потенціал. В її складі працюють: 21 докторів і 123 кандидатів наук, в тому числі: професорів – 18, доцентів – 64, старших наукових співробітників – 11, два заслужених винахідників України, один член-кореспондент Академії наук України та оин заслужений юрист України.

У складі академії понад 588 військовослужбовців та працівників мають досвід ведення бойових дій та участі в операціях з підтримання миру та безпеки. Їх безцінний досвід активно використовується в освітньому процесі академії.

Військова академія тісно взаємодіє знауково-дослідними установами та вищими навчальними закладами України, значна увага приділяється підвищенню якості наукових досліджень і підготовки наукових кадрів. 

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі